Melden incident of klacht watersysteem

Beschrijving

Klacht of melding over water doorgeven

U kunt via het meldingsformulier online doorgeven wat de situatie is.

Is dringend actie gewenst? Bel dan 088 - 17 88 000 (bij geen gehoor 06 - 54 98 43 15)

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor calamiteiten. Denk aan dreigende situaties voor mens, dier of milieu zoals hoogwater, ernstige wateroverlast, een verontreiniging. 

Afhandeling melding

De melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan een medewerker die ter plekke de situatie bekijkt en zo nodig maatregelen treft. Bij een vervuiling kan de medewerker de vervuiling op laten ruimen en eventueel laten onderzoeken wie de vervuiling heeft veroorzaakt.  Als de veroorzaker wordt achterhaald, worden de kosten van het opruimen van de vervuiling op hem/haar verhaald. Soms worden er juridische stappen ondernomen.

Klacht over een medewerker of bestuurder van het waterschap

Bent u niet correct behandeld door een van onze bestuurders of ambtenaren? Ga dan naar: Klachten, meldingen en suggesties over bestuurders of ambtenaren.