Meldpunt besluit bodemkwaliteit

Beschrijving

Het Besluit bodemkwaliteit – voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen) en grond en baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook het dempen van een sloot met grond of bagger is dus aan voorwaarden gebonden. Het Besluit geeft aan aan welke kwaliteitseisen bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen, hoe de kwaliteit moet worden bepaald en of melding van een toepassing verplicht is.

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die binnen het beheergebied van het waterschap bouwstoffen, grond of baggerspecie wil toepassen. In de meeste gevallen gaat het om toepassingen in of nabij oppervlaktewater.

Voorwaarden

Het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie moet u in een aantal gevallen vooraf melden. De melding moet minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de toepassing worden gedaan.

Aanpak

  • Helpdesk Bodem+ (voor vragen en informatie over het Besluit bodemkwaliteit, oa of u meldingsplichtig bent) 
    www.bodemplus.nl of 070-373 5123.
  • SIKB (voor informatie over certificering en erkenningen) www.sikb.nl
  • Loket Bodemsignaal (voor het melden van verdachte situaties en overtredingen)          

Een melding kunt u doorgeven bij het meldpunt bodemkwaliteit.

Lees meer over

Schoon water