Behandeling schadeclaims

Beschrijving

Het waterschap doet er alles aan om schade en overlast tot een minimum te beperken. Wij voeren werkzaamheden zo nauwkeurig mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat u schade lijdt.

Als u schade heeft en u bent van mening, dat dit door foutief handelen van het waterschap komt, dan kunt u ons direct bellen. Ons telefoonnummer is 088 - 17 88 000.

Wij verzoeken u tevens om zelf actie te ondernemen om verdere schade te voorkomen/beperken. Eén van onze medewerkers bezoekt u zo snel mogelijk en helpt u verder.

Soort schade

Het noodweer kan voor schade zorgen. We kennen in deze situatie twee soorten schade:

  • Waterschade: bijvoorbeeld een ondergelopen landbouwperceel.
  • Schade door maatregelen: bijvoorbeeld spoorvorming doordat we extra gemaaid hebben.

Meer informatie over de behandeling van schadeclaims kunt u lezen in onze leaflet schadeclaims.

Voorwaarden

U kunt een claim indienen, als u van mening bent dat de schade die u heeft geleden is veroorzaakt door onrechtmatig handelen van het waterschap: het waterschap heeft in zo’n geval niet gehandeld volgens een wettelijke verplichting of zorgvuldigheidsnorm.

U kunt het schadeformulier downloaden, waarmee u uw claim kunt indienen.

Aanpak

Hoe duidelijker en uitgebreider u ons informeert, hoe sneller de afhandeling. Het ingevulde formulier graag mailen naar info@aaenmaas.nl of verzenden naar:

Waterschap Aa en Maas
t.a.v. de afdeling Juridische Zaken
Postbus 5049
5201 GA ’s-Hertogenbosch

Lees meer over

Voldoende water