Privacy Statement


Waterschap Aa en Maas gaat veilig en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Daarvoor treffen we de nodige technische en organisatorische maatregelen. Toch kan het voorkomen dat je meer wilt weten over hoe wij omgaan met je gegevens of dat je het ergens niet mee eens bent.

Hieronder vind je meer informatie over de rechten die je als relatie van het waterschap kunt laten gelden.

Recht op inzage

Je kunt opvragen welke persoonsgegevens over jou bekend zijn binnen het waterschap. Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op je eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Je ontvangt een overzicht met:

  • de categorieën van persoonsgegevens
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de bewaartermijn van de gegevens
  • de ontvangers van die gegevens (indien van toepassing)
  • de herkomst van de gegevens (indien bekend)

Voor haar werkzaamheden verkrijgt het waterschap persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

  • Het waterschap raadpleegt zo nodig de persoons- en adresgegevens van de Basisregistratie Personen van de gemeentes binnen ons werkgebied.
  • Voor projecten maken we ook gebruik van gegevens uit het kadaster.
  • Verder krijgen we de persoonsgegevens van mensen die het waterschap zelf hebben aangeschreven.

Aanvraag indienen

Als je een verzoek om inzage wilt doen, neem dan schriftelijk of per e-mail contact op met het waterschap. Als voorbeeld kun je de voorbeeldbrief inzageverzoek (pdf, 99 kB) gebruiken.

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om een afspraak te maken op één van onze locaties om je te legitimeren.

Recht op correctie en verwijdering

Wanneer je onjuistheden hebt gevonden in de persoonsgegevens zoals die bij het waterschap bekend zijn, kun je bij het waterschap een verzoek indienen om je gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kun je doen als gegevens onvolledig zijn, je van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier door het waterschap in strijd met de wet worden gebruikt.

Je kunt geen gebruik maken van het recht op correctie en verwijdering als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers. Ook kun je geen gebruik maken van het recht op verwijdering indien wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij bezwaarschriften, vergunningaanvragen of het verstrekken van een subsidie.

Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel zullen wij je mening aan een dossier toevoegen als je daarom vraagt.

Klacht indienen

Als je vindt dat het waterschap onzorgvuldig is omgegaan met je privacy of ten onrechte je persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kun je schriftelijk een klacht indienen, gericht aan de privacydesk. Dat kan per mail, telefoon of met onderstaand contactformulier. Wij streven ernaar je klacht binnen zes weken af te handelen.

Dit (vernieuwde) privacystatement is mei 2019 in werking getreden.

Dien een klacht in

Lees meer over


Vragen? We helpen je graag?