Watercontract in plaats van watertoets

Gemeenten kunnen de watertoetsprocedure voor sommige ruimtelijke plannen vervangen met een watercontract. Een contract is mogelijk voor:
  • Kleine plannen met het accent op hydrologisch neutraal ontwikkelen. De verhardingstoename of –afkoppeling is niet groter dan 1.000m2.
  • Hierbij wordt de waterberging ‘bovenlokaal’ geregeld. Met andere woorden: geen afzonderlijke waterbergingsvoorzieningen per plan, maar één grote voorziening waar al het hemelwater afkomstig van meerdere planlocaties ter berging/infiltratie naartoe wordt afgevoerd.

Naast het contract moet een waterbalans worden bijgehouden. Hiermee wordt een overzicht bedoeld waarin per ontwikkeling de verhardingstoename en/of –afkoppeling (in m2’s en m3’s te verwerken afstromend hemelwater) is uitgezet tegen de totale verwerkingscapaciteit van de bovenlokale voorziening (in m3’s).

Hoe sluit ik een watercontract af?

Neem contact op met uw contactpersoon voor de mogelijkheden.