Waterchecklist voor bouwvergunningen

Bouwplantoetsers van gemeenten kunnen de waterchecklist gebruiken bij adviezen voor bouwaanvragen. Hiermee kunt u eenvoudig beoordelen of een waterbelang mogelijk wordt geschaad. Is dat het geval? Neem dan contact op met het waterschap via waterwetloket@aaenmaas.nl. Wij proberen dan met u een oplossing te vinden.

Ruimtelijke plannen ouder dan 2003 zijn vaak niet op water getoetst. Dit leidde tot bouwvergunningen in strijd met het waterbeleid van het waterschap en/of de provincie. Denk bijvoorbeeld aan een vergunning voor een bouwwerk in de beschermingszone van een Maasdijk. Dat zou een minder stabiele dijk veroorzaken en onveiligere situaties bij hoogwater. Er zijn twee manieren om een check uit te voeren:

  1. Waterchecklist, alle wet en regelgeving in één overzicht
  2. U kunt ook een check doen door middel van de digitale watertoets via http://www.dewatertoets.nl. U gaat als volgt te werk:
    1.       Teken het plangebied in (polygoon).
    2.       De digitale watertoets geeft in het toetsscherm met rode kruisjes aan of er een waterbelang wordt geschaad.
    3.       U kunt door middel van het aan en uitzetten van kaartlagen de locatie van of de nabijgelegen waterthema’s bekijken.
    4.       U sluit de digitale watertoets af.