HippoWaterschappen site - Toekomstbestendig onderhoud

Kort overzicht

Met het (jaarlijks) slootonderhoud voorkomen we dat beken en sloten dichtgroeien. Zo blijft het water stromen en beperken we wateroverlast bij hevige regenval. Maar dit slootonderhoud is aan verandering onderhevig. Zo beïnvloeden de eisen die de samenleving aan ons stelt de manier waarop we in de toekomst onze sloten (moeten gaan) onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan eisen m.b.t. de veiligheid, de waterkwaliteit, kostenbeheersing en een goede manier van verwerken van maaisel. Allemaal aspecten waar we op moeten anticiperen om het slootonderhoud in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren.

We willen dit samen met iedereen die woont of werkt langs een sloot of beek gaan oppakken. Doel is om te komen tot een toekomstbestendig slootonderhoud met werkbare afspraken voor alle partijen. Omdat het waterschap ongeveer 2800 kilometer aan beken en sloten onderhoudt, kunnen we niet met iedereen tegelijk het gesprek aangaan. We trekken voor dit traject dan ook 14 jaar uit. Op die manier borgen we een zorgvuldige werkwijze waarbij alle belanghebbenden de kans krijgen inbreng te geven. We laten deze gesprekken zoveel mogelijk gelijk lopen met trajecten voor het cyclisch groot onderhoud, inrichtingsprojecten en andere onderwerpen waarover we toch al met u willen overleggen. Dat scheelt u en ons de nodige tijd.

Als er gesprekken in uw omgeving starten, zullen wij u hiervoor tijdig uitnodigen. Dat kan, zoals gezegd, even duren want wij willen dit zorgvuldig doen en dat kost tijd.

Planning

DSC_0405.jpg

In de loop van dit jaar starten we met de eerste gesprekken in het veld. Lees hier meer.

Waarom toekomstbestendig onderhoud?

3DSC_0449.jpg

Lees hier waarom en hoe wij aan de slag gaan met het toekomstbestendig maken van ons onderhoud.

Proces en uitgangspunten ter inzage

Maaiwerkzaamheden beken en sloten gestart-1.jpg

Lees hier meer over de terinzagelegging van het proces en de uitgangspunten van toekomstbestendig slootonderhoud.

Contact

Algemeen
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met projectleider Wim Egelmeers. T: 073 615 67 95. E: wegelmeers@aaenmaas.nl

Per district
Heeft u een meer concrete vraag over uw perceel, dan kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon voor uw district:
District Raam: Jan Derks. T:0485 39 63 06. E: jderks@aaenmaas.nl
District Hertogswetering: John van Berne. T: 0412 48 73 69. E: jvanberne@aaenmaas.nl
District Beneden Aa: Tonny Steenbakkers. T: 0413 22 50 59. E: tsteenbakkers@aaenmaas.nl
District Boven Aa: Peter Daverveld. T: 0493 35 35 40. E: pdaverveld@aaenmaas.nl

Video

De videoplayer is aan het laden. Mocht hij niet verschijnen, dan is flash of javascript disabled.

Beeldenboek

Hier volgt binnenkort een beeldenboek. Daarin laten we allerlei situaties uit het veld de revue passeren. Het is een ´groeidocument´ dat gaande weg steeds meer beelden gaat bevatten. We beschrijven eerst ‘hoe het was’ (de oude situatie) en vervolgens ‘tot welke oplossing we zijn gekomen’ (samen met alle betrokken partijen).

Meest gestelde vragen en antwoorden

Hier vindt u de meest gestelde vragen tijdens informatieavonden en keukentafelgesprekken over toekomstbestendig onderhoud.