Slootonderhoud

Sloten moeten voor de aan- en afvoer van water in een goede staat zijn. Dit vergt onderhoudswerkzaamheden van u en van ons. Wij maaien en baggeren. U houdt onderhoudspaden vrij, maait de kanten van sloten in uw eigendom en ontvangt maaisel en bagger. En in sommige gevallen bent u als eigenaar van een perceel aan het water verantwoordelijk voor het onderhoud.
Maaikraan in veld

Slootonderhoud door u

Bent u eigenaar van een perceel dat grenst aan een waterloop die wij onderhouden? Dan bent u verplicht om:

Grenst uw perceel aan een sloot? Dan bent u vaak ook verantwoordelijk voor het onderhoud. U kunt dit opzoeken in de legger.

Onderhoudtips voor eigenaren

Onder goed slootonderhoud verstaan we:

  • baggeren de sloot om de voorgeschreven diepte en breedte te houden
  • verwijderen van (overtollige) waterplanten
  • verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen. 
  • schoonhouden van duikers, waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden
  • herstellen van oevers
  • Goed gebruik gewasbeschermingsmiddelen

 

Jaarlijkse controle op onderhoud: de schouw

We controleren jaarlijks de sloten die water aan- en afvoeren en die we niet zelf onderhouden. Onze handhavers kunnen u als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken. Meer over de schouw

Onderhoud door het waterschap

Wij maaien en baggeren de belangrijkste waterlopen. Zo zorgen we dat sloten het water goed kunnen aan- of afvoeren.

 

Jaarlijkse controle beken en sloten: de groenprocedure

Waterschap Aa en Maas voert jaarlijks onderhoud uit aan vele kilometers beken en sloten. Om dat werk goed te kunnen doen, is voldoende ruimte nodig langs de waterkant. Anders kunnen de machines die we gebruiken er niet goed bij. Ook moeten we voldoende plek hebben om het maaisel op de kant te leggen.

Soms komen we langs de waterlopen bomen en struiken tegen die te groot zijn geworden en het onderhoud kunnen hinderen. Dan vragen we de eigenaren van de grond om die bomen en struiken te snoeien of weg te halen. Zij krijgen een brief met een foto van de situatie, zodat ze in de winter (als de bomen en struiken kaal zijn) actie kunnen ondernemen. Dit noemen we de groenprocedure.

Bekijk alle vragen en antwoorden omtrent de groenprocedure

01. Waarom krijg ik een brief?

Wij streven er naar om u eerst persoonlijk te spreken. Als dat niet lukt, sturen wij u een brief. Wij gaan er vanuit dat u het snoeiwerk uitvoert. Dan is het goed dat de afspraken op papier staan.

02. Ik ben niet de eigenaar van het perceel/Ik heb het perceel verkocht.

Is de brief niet voor u bedoeld? Stuurt u dan de brief terug naar het waterschap. Vermeld hierbij de reden van terugzending en, indien bekend, de naam en het adres van de (nieuwe) eigenaar.

03. Waarom moet ik snoeien?

Het kan zijn dat struiken of takken de doorgang van machines (bijvoorbeeld een kraan of tractor) hinderen. Of takken hangen te veel over de waterloop zodat onderhoud met kraan met maaikorf of met de boot wordt gehinderd. Ook als het onderhoud met de hand wordt uitgevoerd (bosmaaier), moet er een strook langs de waterloop bereikbaar zijn, vrij van overhangend hout.

04. Kan het waterschap niet voor mij snoeien?

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw groen, niet het waterschap.
Ik kan zelf niet zagen of snoeien. Wie kan ik het dan laten doen?
Neem contact op met een hovenier of aannemer in uw omgeving.

05. Hoeveel moet ik snoeien?

Tenzij anders aangegeven moet een strook van 5 meter breed en 4 meter hoog vrij zijn van overhangend hout.

06. Kan het niet later dan de aangegeven datum?

Nee, wij gaan er van uit dat u nog voldoende tijd heeft om het onderhoud uit te (laten) voeren. Bovendien is het najaar de beste tijd om te snoeien. In het voorjaar is snoeien niet wenselijk in verband met de aanwezige flora en fauna (bijvoorbeeld nesten van vogels).

07. Heb ik een kapvergunning nodig?

Voor snoeien hoeft u geen kapvergunning aan te vragen. Gaat u een boom vellen, dan kunt u via het Omgevingsloket checken of u een vergunning nodig heeft. De regels verschillen per gemeente. Overigens wordt er tegenwoordig niet meer gesproken van een ‘kapvergunning’. Sinds de invoering van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is de term ‘kapvergunning’ vervangen door de term ‘omgevingsvergunning’, vaak met de aanvulling ‘voor de activiteit kappen’ of ‘vellen’.

08. Als ik een kapvergunning nodig heb en daarmee de gestelde termijn niet haal, houdt het waterschap hier rekening mee?

Het waterschap vindt het uiteraard belangrijk dat wet- en regelgeving in acht genomen wordt. Mocht deze situatie zich voordoen neemt u dan contact met ons op, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

09. Hoe weet ik of ik het snoeiwerk goed heb uitgevoerd? Komt het waterschap kijken of ik voldoende heb gesnoeid?

Wij komen kort na de in de brief genoemde datum controleren. Wij vinden het fijn als u al eerder meldt dat het snoeiwerk is uitgevoerd. Desgewenst kunnen we eerder komen kijken.

10. Mijn buurman/de gemeente heeft ook overhangend hout. Doen jullie daar niets aan?

Iedere aanliggende eigenaar (ook een gemeente of andere instantie) wordt aangesproken en  aangeschreven als er sprake is van bomen of takken die een belemmering vormen voor het onderhoud.