Slootonderhoud

Sloten moeten voor de aan- en afvoer van water in een goede staat zijn. Dit vergt onderhoudswerkzaamheden van u en van ons. Wij maaien en baggeren. U houdt onderhoudspaden vrij, maait de kanten van sloten in uw eigendom en ontvangt maaisel en bagger. En in sommige gevallen bent u als eigenaar van een perceel aan het water verantwoordelijk voor het onderhoud.
Maaikraan in veld

Slootonderhoud door u

Bent u eigenaar van een perceel dat grenst aan een waterloop die wij onderhouden? Dan bent u verplicht om:

Grenst uw perceel aan een sloot? Dan bent u vaak ook verantwoordelijk voor het onderhoud. U kunt dit opzoeken in de legger.

Onderhoudtips voor eigenaren

Onder goed slootonderhoud verstaan we:

  • baggeren de sloot om de voorgeschreven diepte en breedte te houden
  • verwijderen van (overtollige) waterplanten
  • verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen. 
  • schoonhouden van duikers, waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden
  • herstellen van oevers
  • Goed gebruik gewasbeschermingsmiddelen

 

Jaarlijkse controle op onderhoud: de schouw

We controleren jaarlijks de sloten die water aan- en afvoeren en die we niet zelf onderhouden. Onze handhavers kunnen u als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken. Meer over de schouw

Onderhoud door het waterschap

Wij maaien en baggeren de belangrijkste waterlopen. Zo zorgen we dat sloten het water goed kunnen aan- of afvoeren.

 

Jaarlijkse controle beken en sloten: de groenprocedure

Waterschap Aa en Maas voert jaarlijks onderhoud uit aan vele kilometers beken en sloten. Om dat werk goed te kunnen doen, is voldoende ruimte nodig langs de waterkant. Anders kunnen de machines die we gebruiken er niet goed bij. Ook moeten we voldoende plek hebben om het maaisel op de kant te leggen.

Soms komen we langs de waterlopen bomen en struiken tegen die te groot zijn geworden en het onderhoud kunnen hinderen. Dan vragen we de eigenaren van de grond om die bomen en struiken te snoeien of weg te halen. Zij krijgen een brief met een foto van de situatie, zodat ze in de winter (als de bomen en struiken kaal zijn) actie kunnen ondernemen. Dit noemen we de groenprocedure.

 

Bekijk de vragen en antwoorden omtrent de groenprocedure