Gewasbescherming

Helpt u mee het oppervlaktewater schoon te houden. Hier profiteren u en uw omgeving van.

Verwerken waswater

Soms komen gewasbeschermingsmiddelen onbedoeld in een schrobputje. Bijvoorbeeld bij het vullen of wassen van machines. De bestrijdingsmiddelen komen dan in de riolering terecht. Dat mag niet. Het waterschap raadt agrariërs dan ook aan om machines te vullen en te wassen op het bespoten perceel. Wilt u de machine toch op het erf wassen? Zorg er dan voor dat u onder een overkapping staat en loos het waswater niet op riool. Lees hoe u waswater kunt verwerken.

Blauwdruk waterstromen glastuinbouw

Hèt advies voor de inrichting van glastuinbouwbedrijven met het oog op de vermindering van de uitstoot of lozing van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen (emissiebeperking). De milieubelasting verminderen is behoorlijk ingewikkeld door de samenhang van de onderdelen lucht, bodem en water. In de Blauwdruk waterstromen glastuinbouw staan alle mogelijke maatregelen en praktische oplossingen.

Voorkom afstroming van perssappen

Tijdens de opslag van bijvoorbeeld (voeder)mais kan organisch sap vrijkomen. Dit sap mag niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit kan leiden tot zuurstofloosheid van het water met vissterfte tot gevolg. Gebeurt dit, dan maakt het waterschap proces-verbaal op. Het opvangen van perssap en het voorkomen van afstroming is relatief eenvoudig en goedkoop. Dit kan onder andere door een absorberende stooisellaag onder maiskuilen aan te leggen. 

Perssappen: profiteren door absorberen

Loading the player
Download bestanden

`Emissie ...Ook niet op het erf!´

 

www.zlto.nl/verminderingerfemissie 

Emissie..Ook niet op het erf

Loading the player
Download bestanden