Keur

De Keur is een aanvulling op regels uit de Waterwet en is van toepassing op de rivieren, beken, sloten, grondwater en waterkeringen die in beheer zijn bij het waterschap. Maar ook op alle sloten en watergangen die eigendom zijn van anderen (o.a. agrariërs en tuinders).

De voorschriften in de Waterwet en de Keur geven aan wat wel en niet mag en welke plichten er zijn. Denk aan activiteiten zoals het lozen in oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater, het dempen van een sloot, of het plaatsen van een duiker of brug. Medewerkers van het waterschap controleren de naleving van de Keur en overtredingen worden bestraft.

De Keur is verder uitgewerkt in beleids- en algemene regels

Kaarten maximale boordiepte ten behoeve van grondwateronttrekkingen

Open de viewer om de kaarten te bekijken  

Controle van de regels

We controleren of de  regels uit de Keur worden nageleefd. Dat is nodig om een veilige en gezonde leefomgeving te behouden.

De controles worden gedurende het hele jaar uitgevoerd. Als een medewerker van Aa en Maas een situatie aantreft die in strijd is met de Keur, kan er handhavend worden opgetreden. 

Lees meer over

Veilig water Voldoende water