HippoWaterschappen site - Vergunningen en Regels

Vergunning aanvragen of melding doen

Doe de vergunningcheck als u iets gaat doen in of bij het water of een waterkering (zoals een dijk).

Watervergunning ontvangen?

Geef door wanneer u start en eindigt met uw werkzaamheden.

Overzicht verleende vergunningen

Op deze interactieve kaart kunt u zien waar vergunningen zijn verleend of een melding is gedaan.

Legger

De legger geeft een overzicht van de waterlopen, dijken gemalen, stuwen en bruggen. Ook staat in de legger wie verantwoordelijk is voor het waterbeheer en waarop de keur van toepassing is.

Slootonderhoud

Woont u aan het water? Dan kunt u verantwoordelijk zijn voor het slootonderhoud. Lees meer over uw en onze verantwoordelijkheden.

Keur

De Keur is de regionale regelgeving van het waterschap. Hierin staat wat u wel en niet mag doen volgens onze beleidsregels.

Watertoets

De watertoets is verplicht bij ruimtelijke plannen waarin waterbelangen spelen. Het waterschap geeft u hier een advies over.

Regelgeving

Verordeningen en regels.