Verkiezingen: uw stem is belangrijk!

Op woensdag 20 maart 2019 mag u naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Zo beslist u mee over wie er in het bestuur van waterschap Aa en Maas komt. Belangrijk, want deze bestuursleden beslissen waar uw belastinggeld aan wordt besteed. De keuzes die zij maken hebben invloed op uw woon- en leefomgeving!

Er zijn veel ontwikkelingen op watergebied die om keuzes vragen. Denk aan klimaat, landbouw, natuur of innovaties. Bestuurders van het waterschap beslissen hierover. Door te stemmen op de politieke partij van uw voorkeur, oefent u invloed uit op de keuzes die worden gemaakt. Uw stem is belangrijk!

De verkiezingen

Hoosbuipakker-9677.jpg web.jpg

U heeft belang bij het waterbeheer in uw buurt, daarom betaalt u waterschapsbelasting. Via uw stem beslist u mee over wie u vertegenwoordigen in het waterschapsbestuur.

Wat valt er te kiezen?

Oeverrenners-8666.jpg web.jpg

Het algemeen bestuur bestaat grotendeels uit leden van politieke partijen. Samen nemen zij beslissingen over wat het waterschap doet en hoe ze hoé het waterschap haar taken uitvoert, nu en in de toekomst.

Hoe kunt u stemmen?

visfanaat.jpg

Op woensdag 20 maart 2019 zijn tussen 7.30 en 21.00 uur de stemlokalen in uw gemeente geopend. U kunt dan twee keer stemmen: voor Provinciale Staten én voor het waterschap.

Stemhulp Mijnstem

hoi logostem website def.png

De stemhulp MijnStem helpt u om uit te vinden welke partij die het beste uw belangen behartigt. Nadat u per stelling heeft aangegeven hoe u dit beoordeelt, ontvangt u een stemadvies.

Belangrijke data

kalender.jpg

Hier vindt u de belangrijke data rondom de verkiezingen.

Belangrijke data