Bezorging stempas

13 februari 2019 Als u 18 jaar of ouder bent, ontvangt u uiterlijk twee weken voor de waterschapsverkiezingen een stempas thuis door de brievenbus. Deze wordt verstuurd door de gemeente.

Stempas in de brievenbus
De stempas is een uitnodiging om te gaan stemmen. U kunt met deze pas voor waterschap Aa en Maas in elk stembureau binnen de gemeente stemmen, voor zover deze binnen ons werkgebied ligt. In een aantal gemeenten zijn ook stembureaus ingericht voor waterschap De Dommel. Dit komt doordat de waterschapsgrens bepaald wordt door water en niet altijd samenvalt met de gemeentegrens. Kijk daarom ook goed op uw stempas voor welk waterschap u mag stemmen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Vervangende stempas 
Als u onverhoopt geen stempas in de brievenbus heeft ontvangen of als u uw stempas kwijt bent, kunt u een vervangende stempas aanvragen bij uw gemeente. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de stemming 12.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs laten zien. 

Kiezerspas aanvragen 
Als u niet in uw eigen gemeente wilt of kunt stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk of mondeling via uw gemeente.

Bezorging kandidatenlijsten
In maart worden huis-aan-huis de kandidatenlijst bezorgd. Daarop kunt u zien wie zich kandidaat heeft gesteld voor welke partij.