PvdA

12 maart 2019 Iedere partij geeft antwoord op deze drie vragen: Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar? Wat onderscheid je van andere partijen? Waaraan moet meer belastinggeld worden uitgegeven, of waaraan minder? Lijsttrekker Rob Bots geeft antwoord. Ook het verkiezingsprogramma vind je hier.

Doelen komende vier jaar  
PvdA wil dat al onze burgers zeker zijn van gezond en veilig water. Ook bij hoosbuien en droogteperioden. En dat op een duurzame manier. Gezond en aantrekkelijk water draagt bij aan de kwaliteit van leven, werken en wonen in Brabant. Dat is de basis waar we het allemaal voor doen.  

Onderscheid met andere partijen  
PvdA zorgt dat iedereen, los van inkomen of sociale omstandigheden, prettig en gezond kan wonen. Vooral burgers in steden en sociale huurwoningen. Wij zorgen voor een eerlijke lastenverdeling, waarbij vooral vervuilende bedrijven betalen en niet mensen met kleine beurs. PvdA is voor kwijtschelding van lasten voor mensen met minimum inkomen.  

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden?  
Zeker zijn van veilig en schoon water is ons uitgangspunt. Daar geven we geld aan uit op een verantwoorde manier. Belastinggeld mag van PvdA niet gebruikt worden als subsidie voor vervuilende bedrijfstakken zoals de agrarische sector. We geven ons geld liever uit aan het bevorderen van duurzaamheid en recreatieve projecten. 

Verkiezingsprogramma  
Meer weten? Lees dan het verkiezingsprogramma.