Water Natuurlijk

15 februari 2019 Iedere partij geeft antwoord op deze drie vragen: Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar? Wat onderscheid je van andere partijen? Waaraan moet meer belastinggeld worden uitgegeven, of waaraan minder? Lijsttrekker Ernest de Groot geeft antwoord. Ook het verkiezingsprogramma vind je hier.

Doelen komende vier jaar

  • Gezamenlijk aan de slag met Gezond water (verbetering waterkwaliteit).
  • Groen (natuurlijk) water (herstel sponswerking landschap en herstel beken met ecologische verbindingszones).
  • Genieten van (recreatief) water (beleefbaar maken water landschap en erfgoed, bevordering recreatief medegebruik en bevordering watereducatie).
  • Goed klimaatbestendig water (meer ruimte voor water, extra vergroening en bodemverbetering).   

Onderscheid met andere partijen  
Water Natuurlijk wordt gesteund door organisaties op gebied van natuur, landschap, erfgoed, recreatie en sportvisserij en streven naar: vasthouden van gebiedseigen water, het herstellen van natte natuur, het beter zuiveren van afvalwater door extra zuiveringstrappen, ruimte voor water in beek- en rivierdalen en landgebruik beter afstemmen op het natuurlijk waterpeil.   

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden? 
De burger betaalt nu vaak mee voor de agrariër en de ondernemer. Water Natuurlijk wil het principe van de gebruiker/vervuiler/kostenveroorzaker betaalt strikter toe gaan passen. Hierdoor komt er binnen de begroting geld vrij voor bovenvermelde doelen.

Verkiezingsprogramma    
Meer weten? Lees dan het verkiezingsprogramma.