Ouderen Appèl – Hart voor Water

Iedere partij geeft antwoord op deze drie vragen: Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar? Wat onderscheid je van andere partijen? Waaraan moet meer belastinggeld worden uitgegeven, of waaraan minder? Lijsttrekker Frans Biemans geeft antwoord. Ook het verkiezingsprogramma vind je hier.

Doelen komende vier jaar 
Het Ouderen Appèl – Hart voor Water wil de komende jaren geen verhogingen van de Waterschapsbelastingen. De lastendruk voor de burger stijgt, zorgkosten omhoog, energiekosten omhoog, kosten dagelijkse boodschappen omhoog! Pensioenen niet geïndexeerd! Koopkracht van de burgers daalt, armoede neemt toe. Kwijtschelding voor de arme huishoudens blijft belangrijk.  

Onderscheid met andere partijen 
Het Ouderen Appèl – Hart voor Water onderscheidt zich van andere partijen door de nadruk te leggen op sociale rechtvaardigheid, respect voor ouderen en solidariteit tussen de generaties. Teamwork en passie zijn sleutelwoorden sinds 1993.  

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden? 
Meer: Slimmer beheren van watersystemen om extreme situaties zoals droogte en wateroverschot op te kunnen vangen. Innovatie op het gebied van dijkversterking. Minder: Toeters en bellen en uiterlijk vertoon van het Bestuur van het Waterschap. 

Verkiezingsprogramma  
Meer weten? Lees dan het verkiezingsprogramma.