VVD

15 februari 2019 Iedere partij geeft antwoord op deze drie vragen: Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar? Wat onderscheid je van andere partijen? Waaraan moet meer belastinggeld worden uitgegeven, of waaraan minder? Lijsttrekker William de Kleijn geeft antwoord. Ook het verkiezingsprogramma vind je hier.

Doelen komende vier jaar 
We willen, zonder de belastingen te verhogen, ons inzetten voor veilige dijken, een goed waterpeil voor mens, plant en dier en schoon water. We willen een degelijk en toekomstbestendig waterschap worden door scherpe keuzes te maken. We werken samen met alle bewoners in ons mooie Brabantse land aan een functioneel watersysteem. Een mooi voorbeeld van onze aanpak is Meanderende Maas.  

Onderscheid met andere partijen 
De VVD staat voor aanpakken, is reëel en kostenbewust. We staan voor samenwerking en waterbeheer zonder fratsen. Afgelopen 4 jaar hebben we bewezen dat we woord houden en ons waterbeheer (zonder door andere partijen gevraagde belastingverhoging) uitstekend werkt. We hebben zelfs extra initiatieven genomen (bij de wateroverlast in 2016 en de droogte afgelopen zomer) om het waterbeheer te verbeteren.  

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden? 
De VVD geeft prioriteit aan stevige dijken en droge voeten. We willen dat onze watergangen robuust zijn en moderne stuwen hebben. We willen dat er minder schade ontstaat bij u in de wijk als er buien vallen zoals in 2016 in Boxmeer, Someren en Asten. We willen geen geld uitgeven aan fratsen zoals ontwikkelingssamenwerking. 

Verkiezingsprogramma  
Meer weten? Lees dan het verkiezingsprogramma.