AWP niet politiek wel deskundig

15 februari 2019 Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar? Wat onderscheid je van andere partijen? Waaraan moet meer belastinggeld worden uitgegeven, of waaraan minder? Lijsttrekker Anita Slaats-Damen geeft antwoord. Ook het verkiezingsprogramma vind je hier.

Doelen komende vier jaar

  • Goed waterbeheer zonder compromissen, voor iedereen
  • Beleid gericht op lange termijn
  • Verdeling van de kosten volgens het principe “de vervuiler betaalt”, waardoor de kosten minder op de inwoners worden afgewenteld.
  • Kosten beheersen
  • Geen vergunning meer voor vervuilende lozingen in het water die het bereiken van een goede waterkwaliteit verhinderen.
  • Betere handhaving
  • Betere samenwerking met partners in de waterketen.  

Onderscheid met andere partijen  
Onafhankelijk en daardoor geen politieke belangenverstrengeling. 

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden?
De AWP legt de prioriteit bij Waterveiligheid en Waterkwaliteit. Wij willen daarbij uitgaven zo laag mogelijk houden door slimme oplossingen en combineren van maatregelen.

Meer geld besteden aan kennisvergroting van eigen personeel, in plaats van inhuur specialisten. Dat is ook nog goedkoper.

Minder uitgeven aan oneigenlijke taken zoals compensatie bedrijven in de vorm van anti-afhaak subsidie.
Reisjes naar het buitenland onder mom van ontwikkelingshulp kritisch beschouwen.
Oud voor nieuw.” Vaker bij keus voor nieuwe plannen, andere werkzaamheden afronden.

Verkiezingsprogramma
Meer weten? Lees dan het verkiezingsprogramma.