50Plus

Iedere partij geeft antwoord op deze drie vragen: Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar? Wat onderscheid je van andere partijen? Waaraan moet meer belastinggeld worden uitgegeven, of waaraan minder? Lijsttrekker Adriana Hernández geeft antwoord. Ook het verkiezingsprogramma vind je hier.

Doelen komende vier jaar 
Een rechtvaardig belastingstelsel waar iedereen gelijk behandeld wordt en met minder lasten voor de inwoners. Verhoging van de efficiency en kwaliteit bij de uitvoering van de taken van het Waterschap. Verzakkende dijken, overstromingen, vervuild water, verdroging en watertekort behoren te worden uitgebannen. Een streng waterschap dat met de allerhoogste kwaliteitsnormen werkt is wat 50PLUS betreft een “must”.  

Onderscheid met andere partijen 
Veiligheid is het allerbelangrijkste. Droge voeten, dus. Maar regeren is vooruit zien! Goede begrotingen maken die achteraf niet overschreden worden. Een beleid van innovatie en meer productie van herbruikbare grondstoffen uit slib. Personeelsbeleid is voor 50PLUS zeer belangrijk. We streven naar een flexibele en goed gestructureerde organisatie die qua leeftijd een afspiegeling is van de maatschappij. Waar ouderen met hun kennis, kunde en ervaring een plek in de organisatie kunnen krijgen en behouden.   

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden? 
Meer investeren in de kerntaken: zorgen voor de juiste aanvoer en afvoer van water om het grondwaterpeil constant te behouden, het zuiveren van rioolwater en onderhoud van waterkeringen als dijken en duinen.  Minder geld naar projecten die niet tot de kerntaken behoren. 

Verkiezingsprogramma   
Meer weten? Lees dan het verkiezingsprogramma.