Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

13 juni 2018 We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger, maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Samen met gemeenten nemen we diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas roept juist ook inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Om dit te stimuleren, verstrekken wij subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers.

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger, maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Samen met gemeenten nemen we diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas roept juist ook inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Om dit te stimuleren, verstrekken wij subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. 

Wat zijn de voordelen voor u?

Aanpassingen doen kost geld. Om u financieel te helpen verstrekken we deze subsidie. Maar uw leefomgeving klimaatbestendig inrichten, biedt nog veel meer voordelen:

  • Diverse maatregelen leveren u ook in de toekomst financieel voordeel op. Bijvoorbeeld door minder gebruik van water of energie.
  • Diverse maatregelen zorgen voor een gezondere leefomgeving en/of verhogen uw woongenot. Denk aan meer groen in uw wijk of goede afwatering van uw tuin.
  • Samenwerken vergroot de betrokkenheid en sociale contacten binnen een vereniging of wijk. 
  • Bent u ondernemer? Duurzaam ondernemen draagt positief bij aan uw imago. 

Voorwaarden subsidieregeling

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van € 5.000,-. U krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of een gedegen kostenraming. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad.
  • De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur. 
  • Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!

Interesse? 

Wilt u subsidie aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u nog vragen? Lees dan de veelgestelde vragen en antwoorden, mail naar klimaat@aaenmaas.nl of bel 088 - 178 8000. Wij helpen u graag. 

Subsidieprojecten op de kaart