Droogte

Het is om ons heen overal te zien. Het is droog. Veel sloten en beken hebben geen water meer of staan onder peil. Wij nemen daarom maatregelen om al het water, waaronder het water dat door de Maas wordt aangevoerd, zo goed mogelijk te bufferen en te verdelen.

Pootje baden in een beek of sloot? Of de hond er laten zwemmen? Doe dat niet, is ons advies. Door de aanhoudende droogte en warmte is de kwaliteit van het oppervlaktewater op veel plekken onbetrouwbaar vanwege blauwalg, botulisme, vissterfte en vervuild regenwater. Contact met dit water kan gezondheidsrisico's opleveren.

Bekijk alle nieuwsberichten over droogte, beregenen en blauwalg onder nieuwsberichten.

Blauwalgen

blauwalgbordjeklein.jpg

Contact met water in beken, sloten en plassen? Beter van niet! Door de aanhoudende droogte en warmte van de laatste maanden is de kwaliteit van dit oppervlaktewater op veel plekken onbetrouwbaar vanwege blauwalg, botulisme, vissterfte en vervuild regenwater.

Peelgebied

BoAa_Groote Peel_op weg naar hoogveenklein.jpg

Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde lage waterstanden kunnen de Peelvenen onherstelbaar beschadigen. Hoogveen komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor en de Peel is er daar een van. Om het unieke hoogveen te laten bestaan is een stabiel waterpeil noodzakelijk.

Beregenen

beregenendetail.jpg

Sinds 29 juni geldt een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het hele gebied van Aa en Maas ten zuiden van de lijn 's-Hertogenbosch, Nuland en Herpen.

Actuele waterinformatie

peilstokwebsitejuiste.jpg

Bekijk de kaarten met informatie over onttrekkingsverboden, waterstanden, locaties van blauwalg en meer.