Blauwalgen

Door de droogte en warmte wordt het water in de beken en sloten minder ververst, is de watertemperatuuur hoog en het zuurstofgehalte laag. Dit veroorzaakt onder andere algengroei, zoals blauwalg. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aan aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalgingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten.

Schadelijk voor mens en dier

Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

Belangrijkste oorzaak 

De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze voedingsstoffen zitten onder andere in afgevallen bladeren. Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt door bijvoorbeeld regen, wordt de hoeveelheid blauwalg minder.

Dat er blauwalgen in Drongelens Kanaal voorkomen is bijzonder, aangezien blauwalgen voornamelijk voorkomen in stilstaand water. Vanwege de droogte en daardoor het gebrek aan stroomsnelheid heeft de blauwalg zich nu kunnen manifesteren in Drongelens Kanaal. Naar verwachting zullen de blauwlagen verdwijnen als het gaat regenen en de wateraanvoer weer toeneemt.

Zwemmen? Alleen in veilig water 

Voor zwemmen, pootje baden en spelen in natuurwater is er officieel en goedgekeurd zwemwater. Dat zwemwater wordt regelmatig gecontroleerd. De locaties waar je veilig kunt zwemmen, staan op www.zwemwater.nl 

Actuele meldingen van blauwalg

Bekijk op deze kaart alle actuele meldingen van blauwalg. Klik op de link en zoom vervolgens in of zoek op plaats of postcode.