Bescherming Peelgebied

Gezien de huidige weersverwachtingen en warmte is het nodig om het water in het gebied rondom de Peelvenen anders te verdelen.

De sloten en beken rondom de Peelvenen hebben een stabiel waterpeil nodig om voor voldoende tegendruk te zorgen, zodat het water in de Peelvenen niet wegloopt. Het resultaat  is dat er naar andere sloten en beken in de omgeving minder water gestuurd wordt. Waar mogelijk proberen we vissen in drooggevallen water te vangen en te verplaatsen naar plekken waar voldoende water is.