Belangrijke data

1 oktober 2018
  • 24 december 2018 Laatste dag registratie lijsten partijen. 
  • 4 februari 2019 Dag van kandidaatstelling. 
  • 8 februari 2019 Openbare vergadering stembureau geldigheid kandidaatstelling.
  • 27 februari - 6 maart Bezorging stempassen via gemeenten. 
  • 5 en 6 maart 2019 Bezorging kandidatenlijst. 
  • 20 maart 2019 Waterschapsverkiezingen.
  • 25 maart 2019 Voorlopige verkiezingsuitslag.
  • 28 maart 2019 Installatie nieuw algemeen bestuur.

Lees meer over

Verkiezingen