Vismonitoring

Bij Crèvecoeur is een geautomatiseerde visteller aangebracht. Met behulp van deze visteller weet het waterschap hoeveel vissen er door de vispassage zwemmen. Zo krijgen we inzicht in de bijdrage van de vispassage aan de ontwikkeling van vissen in de regionale beken, sloten en rivieren.