Sportvisserij

Water dat wij in eigendom hebben, wordt verhuurd aan overkoepelende organisaties van hengelsportverenigingen. Hoe het waterschap omgaat met de verhuurvan het visrecht is vastgelegd in de nota Brabant breed Visserijbeleid.

Samenwerken voor een gezonde visstand

Het waterschap ziet deze organisaties als belangrijke partners om te komen tot een gezonde visstand. Onderlinge afstemming vindt plaats in de Visstandbeheercommissie Aa en Maas.

Locaties waar u kunt vissen: