Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Waterschap Aa en Maas heeft een rijke historie als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In 2008 waren wij het eerste waterschap in Nederland dat duurzame oplossingen bedacht voor onze rioolwaterzuiveringen

De energiefabriek: een voorbeeld van  MVO

Het idee om energie te winnen uit rioolwater – De Energiefabriek (www.energiefabriek.com) leverde ons in 2009 zelfs  de duurzaamheidsprijs De Groene Parel op en gaf ons een podium tijdens de klimaattop in Kopenhagen.

Inmiddels is dit idee zo ver uitgewerkt, dat naar verwachting in 2015 de vuilniswagens van de gemeente ’s-Hertogenbosch gaan rijden op biogas dat wij produceren op de lokale rioolwaterzuivering. Onze volgende stap is van energie naar grondstoffen: op onze zuivering in Aarle- Rixtel is het al gelukt om papiervezels terug te winnen en deze weer nuttig toe te passen. Zo leveren deze Energie- en Grondstoffenfabrieken winst: economisch voordeel, een schonere brandstof (biogas is tien keer schoner dan diesel) en hergebruik van waardevolle grondstoffen.

MVO en duurzaamheid staan centraal

MVO en duurzaamheid zijn dus duidelijk geen onderwerpen die we even erbij doen. Ze zitten in het hart van onze organisatie. Samen met alle belanghebbenden kijken we continu hoe het slimmer kan. Waar mogelijk drukken we de maatschappelijke kosten en verhogen we de kwaliteit. Belangrijke milieuthema’s als energie opwekken en hergebruik geven wij prioriteit.  Aa en Maas heeft hierin steeds een voortrekkersrol gehad. Onlangs nog hebben we als eerste waterschap formeel bevestigd dat we werken volgens de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, ISO 26000. In de zogeheten Zelfverklaring laten we op een transparante manier zien hoe we structureel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.