Kwaliteitsbewaking en certificering

Waterschap Aa en Maas hecht belang aan kwaliteit. Daarom willen we ons op verschillende gebieden certificeren.

Aa en Maas organisatie

• 2011     Certificaat voor Duurzaam Terreinbeheer, niveau Zilver

• 2012     SKAL certificaat voor hergebruik van maaisel

• 2013     Vier sterren INK-onderscheiding

• 2013     MVO zelfverklaring uitgebracht

Afvalwaterketen

  •  2018    NTA 8080 Better Biomass-certificaat  
  •  2016     KAM-certificaat ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (Certificering sinds 2007)