Samenstelling bestuur

Waterschap Aa en Maas wordt geleid door de dijkgraaf, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en bestaat uit 30 leden. Die worden elke 4 jaar gekozen. In het Algemeen Bestuur zitten zowel vertegenwoordigers van politieke partijen/groeperingen als belangenvertegenwoordigers. Meer over:

Politieke partijen

De volgende politieke partijen/groeperingen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur: Water Natuurlijk, CDA, VVD, PvdA,  50 Plus, Algemene Waterschapspartij en Ouderen Appèl – Hart voor Water (Ingezetenen).

Daarnaast is er vertegenwoordiging vanuit belangencategorieën. Agrariërs worden vertegenwoordigd in de categorie Ongebouwd. Het bedrijfsleven in de categorie Bedrijfsleven en natuurbeheerders in de categorie Natuurterreinen. Van de 30 leden zijn er 23 gekozen via rechtstreekse verkiezingen. De overige 7 zijn geborgde zetels, dat wil zeggen geen rechtstreekse verkiezingen, maar toewijzing van zetels uit de verschillende categorieën. 

Commissies

Er zijn drie functionele commissies, vier regionale commissies en een rekenkamercommissie. De commissies adviseren het Dagelijks Bestuur.

Meer over de commissies

Jeugdbestuur

Per 1 januari 2017 is Belle Holthuis (16) jeugdbestuurder van waterschap Aa en Maas. Wieke zet zich zowel landelijk als lokaal in voor water. Daarbij gaat het vooral om de doorvertaling richting leeftijdsgenoten. Meer informatie over het jeugdbestuur.