Stimuleringsregeling hemelwater

Groene daken, innovatie en educatie / voorlichting. Dat zijn de speerpunten van de stimuleringsregeling hemelwater van waterschap Aa en Maas. De regeling is een onderdeel van een breder scala aan initiatieven waarmee het waterschap het anders omgaan met (hemel)water in stad en dorp wil bevorderen.

Het klimaat verandert. Het wordt droger (in de zomer), maar ook natter (in de winter). Ook krijgen we te maken met grotere hoosbuien. De sloten en riolen in de steden en de dorpen hebben er soms moeite mee om al dat water goed op te vangen en af te voeren.

Veel mensen vinden water ook mooi om te zien en van te genieten. Dan moet het natuurlijk wel schoon en aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld samen met een gezonde, groene omgeving (bomen, planten).
Dat alles vraagt om andere, slimme manieren om (hemel)water op te vangen en te verwerken dan we vroeger deden. De gemeente stelt hiervoor beleid op en voert dit uit. Het waterschap draagt daar graag zijn steentje aan bij. Door anders om te gaan met hemelwater hoeven wij namelijk minder hemelwater op onze rioolwaterzuiveringen te behandelen wat in de toekomst tot kostenbesparingen leidt.

Onderstaande subsidieregeling is beeindigd. Er is een nieuwe regeling. Heeft u nog een aanvraag lopen, dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

 Subsidie werd verstrekt voor:
1. Het afkoppelen van minimaal 1.000 m2 verhard oppervlak door de aanleg van vegetatiedaken of
2. Het afkoppelen van minimaal 1.000 m2 verhard oppervlak door het gebruik van innovatieve technieken voor de opvang, verwerking of nuttige toepassing van hemelwater of
3. Het aanbrengen van voorzieningen die op een aanschouwelijke wijze bijdragen aan de verbreding van kennis / bewustwording over hemelwater bij een breder publiek.
In de stimuleringsregeling hemelwater en de beleidsregel hemelwater zijn de voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. In tabel 1 zijn deze samengevat.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met de heer E. Kerkhof (tel.nr. 073 615 68 96).
U kunt  uw vraag ook mailen. (Naar ekerkhof@aaenmaas.nl ) Wanneer u uw telefoonnummer meestuurt, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Lees meer over

Droogte Wateroverlast