Schoon water & innovatie

Nadat we afvalwater hebben gezuiverd, stroomt het terug de natuur in. Op dit moment hebben we geen innovatieve projecten op dit gebied. Lees hieronder wat er landelijk gebeurt.  

Hergebruik effluent RWZI Terneuzen voor Dow Chemicals:

Hergebruikproject Dow Chemical valt opnieuw in de prijzen

Project hergebruik effluent rwzi Terneuzen in Neerslag magazine

 

Hergebruik effluent van de RWZI Harnaschpolder:

De behoefte aan zoet water neemt toe. Daarom is Delft Blue Water - een samenwerking van drie partners - een demonstratieonderzoek gestart om met innovatieve technologieën betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief water te produceren.

 

Hergebruik effluent RWZI Schoonebeek voor de NAM

Nieuwater puurwaterfabriek: afvalwater wordt gezuiverd tot 'ultrapuur water' dat minder mineralen en kalk bevat dan drinkwater.
Artikel uit het  technischweekblad over ultra puur water

 

Zandfilter bij rioolwaterzuivering Cuijk en en levering water aan Laarakkerse Waterleiding bij Haps 

Met het zandfilter wil het waterschap het stikstof- en fosfaatgehalte in het effluent verder omlaag brengen om de kwaliteit van het effluent verder te verbeteren. Een deel van dit water komt in de Laarakkerse Waterleiding. 

Project Medicijn voor Gezond Water

Hoe kunnen we samen daadkrachtig de kwaliteit van drinkwater, grondwater en oppervlaktewater in Brabant, de basis voor een gezonde leefomgeving, beschermen? Op basis van deze vraag is er in Brabant een initiatief ontstaan rondom dit systeemprobleem: er is niet één organisatie of persoon verantwoordelijk voor gezond water en een gezonde leefomgeving, maar meerdere partijen vormen ieder slechts een deel van het probleem; en daarmee ook van de oplossing! En dat vraagt om een andere aanpak. Waterschappen Aa en Maas en de Dommel zijn daarom eind 2014 het netwerk ‘Medicijn voor Schoon Water’ gestart om in Brabant de dialoog rondom dit thema te starten. Om vanuit begrip van het hele systeem te komen tot gezamenlijke stappen. Die manier van werken is nieuw en werpt nu al zijn vruchten af.