Rioolwater & innovatie

Rioolwater of afvalwater zuiveren is een van onze kerntaken. We zien hier ruimte en kansen om slimmer en efficienter te werken. We doen verschillende projecten op dit gebied.  

Energiefabriek: afvalwater levert groene energie   

Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, kwamen de waterschappen tot een nieuw, uniek concept: de Energiefabriek. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie te winnen uit afvalwater. Energie die de waterschappen kunnen inzetten om hun waterzuiveringen van energie te voorzien. En energie die geleverd kan worden aan burgers en bedrijven. In theorie zit in afvalwater acht keer meer energie dan nodig is om het water te zuiveren, dus de mogelijkheden zijn enorm. Ga naar www.energiefabriek.com

Lees ook de publicaties in de vakbladen

 

Grondstoffenfabriek: Afvalwater levert grondstoffen   

grondstoffenfabriek afvalwater zit vol grondstoffen    Ons afvalwater is goud waard! Het zit namelijk vol schaarse en waardevolle grondstoffen. Naast de grondstof voor het opwekken van energie, bevat het afvalwater bijvoorbeeld ook fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. Energie wordt al op grote schaal teruggewonnen, maar andere grondstoffen worden op dit moment nog geloosd met het gezuiverde afvalwater Lees verder op www.grondstoffenfabriek.nl

Lees ook de publicaties in de vakbladen 

SOURCE: krachten bundelen voor betere waterkwaliteit en grondstofwinning

sourcepuzzlestukjekopie

Het project SOURCE is het eerste project geweest waarin de water- en landbouwsector samenwerkten om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Deze samenwerking is cruciaal gebleken voor het winnen van grondstoffen uit afvalwater en mest. Lees verder

Lees ook de publicaties in de vakbladen

Landelijke visie op de afvalwaterketen

Logo Routekaart afvalwaterketenRoutekaart afvalwater keten tot 2030

 

 

 

Slimme procesautomatisering waterdruppel met tandwieltjes

Waterschap Aa en Maas implementeert de komende jaren stapsgewijs een nieuw automatiseringsconcept. Dat maakt het mogelijk om alle rioolwaterzuiveringen en rioolgemalen in de toekomst centraal te bedienen. Door een koppeling van dat centrale besturingssyteem aan de kantoorautomatisering gaat het waterschap kosten besparen en neemt de kans op fouten af!

Lees ook de artikelen:

Waterschap Aa en Maas koppelt besturingssysteem aan kantoorautomatisering

 

FGHFGHH