HippoWaterschappen site - Beleid

Beregeningsbeleid

De regels met betrekking tot grondwateronttrekking en beregening.

Keuzewijzer stadswater

Wilt u in in uw woonomgeving met water in de stad aan de slag? De Keuzewijzer stadswater helpt en inspireert u!

Peilbesluit en peilbeheer

Over de hoogte van het waterpeil in een bepaald gebied maken we afspraken met onze omgeving. De waterpeilen worden vastgelegd in zogenaamde peilbesluiten.

Waterbeheerplan

Het waterbeheerplan maakt inzichtelijk wat we de komende jaren gaan doen. Het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021 wordt in oktober vastgesteld.

Privacy

Hier vindt u ons privacystatement en een voorbeeldbrief inzageverzoek.