Onze medewerkers zijn 24 uur per dag met water in de weer. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. We zorgen voor stevige, veilige dijken, zuiveren rioolwater, verbeteren en bewaken de kwaliteit van sloten, beken en rivieren en regelen de hoogte van het water in Oost-Brabant. Hiervoor betaalt u waterschapsbelasting.

De waterschapsbelasting wordt opgelegd en geïnd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Dat is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en waterschap Aa en Maas. Heeft u een vraag over de aanslag, (het wijzigingen van) uw persoonlijke gegevens, automatisch betalen, wilt u bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen? Dan kunt u terecht bij hen terecht.

Ik ben huurder van een woning

Hrtw_StW_groote wielen_goot.jpg

Bent u huurder, dan betaalt u twee soorten waterschapsbelasting: zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen.

Ik ben eigenaar van een woning/bedrijf

IND_industrie_mannen_fabriek.jpg

Bent u eigenaar van een woning of bedrijf, dan betaalt u drie soorten waterschapsbelasting: zuiveringsheffing, watersysteemheffing gebouwd en watersysteemheffing ingezetenen.

Ik ben eigenaar van onbebouwde grond/natuur

PR_Groote Peel 1.jpg

Als grondeigenaar heeft u belang bij een goede aan- en afvoer van water. Hetzelfde geldt voor stevige dijken die u beschermen tegen overstromingen. Via de watersysteemheffing ongebouwd betaalt u daaraan mee.

De hoogte van de belastingtarieven

belastingtarieven.jpg

De hoogte van de aanslag hangt af van uw persoonlijke situatie.