Ik ben eigenaar van onbebouwde grond of natuurterrein

Als grondeigenaar heeft u belang bij voldoende water en een goede aan- en afvoer van water in beken en sloten. Hetzelfde geldt voor stevige dijken die u beschermen tegen overstromingen. Via de watersysteemheffing ongebouwd betaalt u mee aan de kosten hiervoor.
Berekening 

Het bedrag is gebaseerd op het soort grondgebruik (landbouw, natuur of verharde weg) en op de oppervlakte van de grond op basis van de kadastrale gegevens (binnendijks of buitendijks). 

Informatie over (de hoogte van) de belastingtarieven vindt u hier.

   

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Heeft u een vraag over de besteding van uw belastinggeld of het waterschapswerk? Neem dan contact met ons op via 088 - 17 88 000 of vul het algemeen contactformulier in.