HippoWaterschappen site - Over Aa en Maas

Bestuur en commissies

Waterschap Aa en Maas wordt geleid door de dijkgraaf, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. De commissies adviseren het bestuur.

Bestuursstukken

Een overzicht van agenda’s en verslagen van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en commissies.

Bestuursvergadering live volgen

  • Live meekijken met een Commissie- of AB-vergadering.
  • Bekijk een eerdere opname
  • Zoek op onderwerp

Aa en Maas in cijfers

Het organogram, het werkgebied en cijfers over Aa en Maas.

Beleid

Wat we gaan doen beschrijven we in ons beleid. We stellen daarvoor concrete plannen op.

Belasting

In de begroting staat wat het waterschap het volgend jaar gaat doen, wat dat kost en wat dat betekent voor de belastingtarieven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ze zitten in het hart van onze organisatie. Samen met alle belanghebbenden kijken we continu hoe het slimmer kan.