Excursie naar rioolwaterzuivering, gemaal of museumgemaal

 
Kinderen tijdens een rondleiding op de rioolwaterzuivering
Gemaal Van Sasse
Museumgemaal Caners

Excursie naar de rioolzuivering

Er zijn rondleidingen voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Ook verenigingen, bedrijven, studenten en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De minimale groepsgrootte is 10 personen. We kunnen 25 tot 30 personen tegelijk ontvangen. Groepen scholieren dienen altijd te worden begeleid door (min.) 2 volwassen begeleiders. Excursies zijn mogelijk op de volgende rioolwaterzuiveringen nl. 's-Hertogenbosch: 10.00 uur en 13.30 uur  (voor onbepaalde tijd gesloten). Oijen: 9.00 uur en 13.30 uur en Heeswijk-Dinther, Aarle-Rixtel en Haps. Bij de laatste 3 genoemde zuiveringen zijn diverse tijden mogelijk.

De rwzi in 's-Hertogenbosch wordt de komende jaren verbouwd. Hierdoor zijn er geen excursies mogelijk vanaf 1.1.2016. U bent uiteraard van harte welkom op een van de andere locaties. Bel met de afdeling Communicatie (088 17 88 000) om te kijken of een bezoek aan rwzi Dinther of Oijen mogelijk is voor u. Een e-mail sturen kan ook naar communicatie@aaenmaas.nl o.v.v. Aanvraag excursie.

Tijdsduur

Een rondleiding inclusief koffie / thee / limonade duurt 1,5 uur tot 2 uur.
De excursies zijn op werkdagen, het hele jaar door. In de winter dient men rekening te houden met beperkte mogelijkheden i.v.m. weersomstandigheden. Bij hevige sneeuw of een andere vorm van gladheid moeten wij de excursie annuleren in verband met de veiligheid.

Kosten

De excursies op onze zuiveringen en gemalen zijn gratis. Bent u door omstandigheden verhinderd dan horen wij dit graag uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd.

Hoe reserveer ik een excursie

Neem contact op met de Afdeling Communicatie, T (088) 17 88 000, op werkdagen van 9.00-12.00 uur of stuur een e-mail naar communicatie@aaenmaas.nl met het liefst twee voorkeursdata. Verder het aantal leerlingen/personen en het tijdstip dat u wilt komen.  Minimaal drie weken voor de gewenste datum reserveren is gewenst.

LET OP: 

In verband met de veiligheid voor onze bezoekers is het nodig dat er minimaal twee begeleiders met scholieren meekomen.

Het wordt afgeraden naar de zuivering te komen als men zwanger is.

Excursie naar een gemaal

Gewande

In 1979 werd gemaal Gewande in gebruik gesteld en verloren de drie gemalen in het gehucht Gewande aan de Maas hun functie. Hier kunt u zien hoe we het water inlaten en verdelen, hoe we invloed uitoefenen op het waterpeil en het water gecontroleerd afvoeren tussen Grave en 's-Hertogenbosch.

Een bezoek aan gemaal Gewande in combinatie met museumgemaal Caners laat zien hoe de kringloop van het water er in de praktijk uitziet.

Caners

Gemaal Caners is in 1933 gebouwd en bemaalde de achterliggende polders (Laag- en Hoog Hemaal) droog. Het gemaal is gebouwd in de stijl van de Delftse School. Sinds 1983 is het ingericht als voorlichtingscentrum en museumgemaal. 

U kunt foto's, kaarten en oude werktuigen van het waterschap zien. Er worden een aantal films over het heden en verleden van het waterschap vertoond en de oude 'schatten van Caners' zijn te bewonderen. Daarnaast starten we regelmatig de oude dieselmotor op. Meer informatie vindt u hiernaast.

  • Openingstijden (regulier): iedere laatste zondag van de maanden april t/m september van 13.00 tot 17.00 uur
  • Voor een excursie (april t/m september) buiten de vaste open zondagen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, tel. 088-17 88 000/ email             communicatie@aaenmaas.nl. Groepsgrootte minimaal 10 personen.
  • Adres: Museum Caners, Krommenhoek 12A, 5236 BE Gewande (aan de dijk tussen Empel en Lith)

Van Sasse

Gemaal Van Sasse is gebouwd in de sobere baksteenarchitectuur van de Delftse School en werd in eerste instantie uitgerust met 3 gesloten schroefpompen, die werden aangedreven door een elektromotor. Zo kon, als de Maas hoog stond, overlast van binnenwater worden voorkomen of verminderd. In 2011 werd Van Sasse ingericht om zijn deuren open te stellen voor het publiek.

U kunt er foto’s bekijken, kaarten en oude werktuigen van het waterschap. Ook worden er films getoond over de historie. Indien mogelijk worden de motoren gestart. Meer informatie vindt u hiernaast.

  • Openingstijden (regulier): Iedere laatste zondag van de maanden april t/m september van 13.00 uur tot 17.00 uur.
  • Excursies voor groepen (minimaal 10 personen / maximaal 20/23 personen) en scholen zijn mogelijk op aanvraag van april t/m september. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, tel. 08817 88 000. 
  • Adres: Gemaal Van Sasse, Mars van  Wijthdijk 1, 5361 MA Grave (vanaf Grave richting Nijmegen, enkele meters voor de brug linksaf slaan)
  • Wandelen in de omgeving van het gemaal? De route van de waterweetjeswandeling voert u langs verschillende waterthema’s en elementen binnen het waterrijke Grave. 
  • Op infographic over het gemaal Van Sasse leest u meer over het gemaal en de omgeving.
  • Tegenover het gemaal ligt een vispassage. Stuwen en gemalen zijn barrières voor vissen. Om het leefgebied van de vis, in het bovenliggend gebied te vergroten, is de vistrap aangelegd.

 

Verbouwing Van Sasse is afgerond