HippoWaterschappen site - Renovatie rioolwaterzuivering Den Bosch

Renovatie rioolwaterzuivering Den Bosch

Verscholen tussen de groene bomen van de Treurenburg en de uiterwaarden van de Dieze, ligt de rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch. Waterschap Aa en Maas maakt hier het rioolwater schoon van inwoners en bedrijven uit ’s-Hertogenbosch, Vught en Heusden. Iedere dag weer, soms wel 14 miljoen liter per uur. Van 2016 tot en met 2019 wordt de zuivering grondig gerenoveerd, zodat hij weer jaren mee kan. Dankzij nieuwe technieken wordt het gezuiverde rioolwater nog schoner. Dat is goed voor de Dieze, waar het water na het zuiveringsproces in stroomt. Ook wordt de zuivering geschikt gemaakt voor grootschalige productie van groen biogas uit rioolwater, bestemd voor de Heineken Brouwerij in Den Bosch en vuilniswagens van de Afvalstoffendienst.

(Live) beelden

Renovatie RWZI Den Bosch.png

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Colette van den Elshout, omgevingsmanager. T: 06 507 32 143. E: cvandenelshout@aaenmaas.nl