EVZ Luisbroekse Wetering en Hedikhuizensche Maas

De ecologische verbindingszone (evz) langs de Luisbroekse wetering en de Hedikhuizensche Maas verbindt de natuurgebieden rondom het Engelermeer en de Moerputten met het Maasdal. Hierin leven planten- en dierensoorten die natte en vochtige omstandigheden nodig hebben. Het streefbeeld voor de EVZ is dotterbloemhooiland en bloemrijk schraalland/grasland gericht op amfibieën, zoals de kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad en heikikker, moeras- en weidevogels, de bittervoorn, de vlindersoorten pimpernelblauwtje en donker pimpernelblauwtje en libelsoort de groene glazenmaker.
Luisbroekse Wetering en Hedikhuizensche Maas - poel

Locatie

De evz is gelegen tussen de woonwijk Haverleij en de natte natuurparel Sompen en Zooislagen. Verder is nog een gedeelte gesitueerd tussen de Hedikhuizensche Maas en de Buitenwaarderweg.

Kaart Hedikhuizensche Maas en Luisbroekse Wetering

Maatregelen: dit is er gebeurd

De evz Luisbroekse Wetering en Hedikhuizensche Maas is reeds aangelegd. De werkzaamheden zijn in 2012 voltooid. De aangelegde EVZ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Poelen om de ongeveer 300 meter;
  • Onderhoudspaden met een breedte van 5 meter;
  • Bloemrijk grasland;
  • Een plas-draszone van maximaal 8 meter breed en heeft een minimale diepte van 20 cm onder winterpeil;
  • Her en der struweel met name ter hoogte van kruising met wegen.

Contact

Projectleider: Albert Vrielink, T. (073) 615 82 30, E. avrielink@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Subsidieverleners

EU logo in kleurLogo Provincie Noord- Brabant

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland."