Dijkpier als onderdeel van herinrichting Blauwe Sluis

Ter hoogte van voormalige camping ´de Blauwe Sluis´ bij Gewande is het gebied heringericht. Onderdeel van de herinrichting is de aanleg van een dijkpier. Aa en Maas heeft deze pier gebouwd. De pier ligt tussen de Maasdijk en de rivier.
Overzicht van de Blauwe Sluis
Dijkpier bij hoogwater
Voortgang fort
Voortgang fort
Impressie van het ontwerp
Impressie van het ontwerp
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.
Opening van de dijkpier op 5 juli 2016.

Herinrichting De Blauwe Sluis 

  • Rijkswaterstaat heeft een 500 meter lange geul aangelegd. Bij hoogwater kan de Maas hier doorheen stromen en dus een weg vinden. Ook zijn de stenen op de Maasoever grotendeels verwijderd. Door deze maatregelen ontstaat weer ondiep water langs de rivier, waar planten, vissen en waterdiertjes zich kunnen ontwikkelen. Een goed werkend ecosysteem is belangrijk voor gezond en schoon water. Naar wens van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Rijkswaterstaat de contouren van het fort Blauwe Sluis uit 1749 opnieuw zichtbaar gemaakt. Met een aarden rand zijn de contouren gereconstrueerd. Meer informatie: www.rws.nl/maasoevers
  • Natuurmonumenten heeft een deel van de gerooide bomen vervangen door soorten die thuishoren in dit rivierenlandschap.
  • Waterschap Aa en Maas heeft de dijkpier aangelegd (met subsidie van de Provincie).

Waarom een dijkpier?

De pier is een plaats voor ontmoeting en beleving. Wandelend via de pier naar de Maas kunt u genieten van het uitzicht op het rivierlandschap. Een unieke ervaring zo dichtbij het water en al helemaal  als het water stijgt. En dan is het goed te weten dat die stevige Maasdijk van Aa en Maas er is, die zorgt dat het gebied achter de dijk niet onder water stroomt.
Bezoekers kunnen over de trap van de dijkpier vanaf de waterkant, maar ook vanaf de contouren van het oude fort Blauwe Sluis de dijkpier op. Daar wacht ze een schitterend uitzicht over de uiterwaard.

Resultaat

In juli 2016 is de nieuwe inrichting klaar en kunnen bezoekers heerlijk struinen door het gebied, over de pier wandelen en naar hartenlust genieten van de rust en van een prachtige waterrijke omgeving.

Contact

Projectleider: Paul Dano T. (06) 20 70 23 38, E. pdano@aaenmaas.nl

Meer informatie