Ertveldpolder

De Ertveldpolder is veranderd. Het gebied ten noordwesten van 's-Hertogenbosch is natter en er is meer ruimte voor natuur en recreatie.
Ertveldpolder - koeien in het veld

Natuurgebieden met elkaar verbinden

De oevers van de Dieze zijn aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ). De natuur in Nederland raakt steeds meer versnipperd. De EVZ zorgt ervoor dat verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden worden. In de omgeving van 's-Hertogenbosch zijn dit de Maasuiterwaarden ten noordoosten van de stad en natuurgebieden ten zuiden van de stad, zoals het Bossche Broek, de Vughtse Gement en de Moerputten en de beekdalen van de Aa en de Dommel. Hierdoor krijgt de natuur meer ruimte. Dieren kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied trekken. Ook zorgt het voor meer diversiteit aan planten. 

Ertveldpolder - kaart natuurgebieden s-Hertogenbosch

Maatregelen: dit is er gebeurd

In 2015 is de Ertveldpolder opnieuw ingericht. Hierdoor is er in het gebied meer ruimte voor natuur. Zo is een deel van de oorspronkelijke kade in het gebied verwijderd, waardoor de polder bij hoogwater vaker overstroomt. Langs de vaargeul van Dieze is daarnaast een geul gegraven. Ook zijn de oevers van de Dieze aangepakt. In het waterrijke en moerassige gebied dat hierdoor is ontstaan vinden bijzondere planten en dieren een plek om te leven. De geleidelijke overgang van nat naar droog zorgt bovendien voor een grote variatie aan planten- en diersoorten. Om particuliere percelen in de polder en de woningen achter de dijk te beschermen is een nieuwe kade aangelegd. Ertveldpolder - Franse Wielen

Contact

Projectleider: Patrick Oomens, T. (073) 615 6825, E. poomens@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners