Meanderende Maas

De projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

 

Het gebied moet gaan voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, die sinds 2017 van kracht zijn. Met de versterking van de 25 km lange dijk tussen Ravenstein en Lith, in combinatie met verruiming van de Maas, worden in de toekomst zo’n 270.000 mensen beschermd tegen overstromingen. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

Nieuwe veiligheidsnormen

Het rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Gebieden met meer inwoners, bedrijven en infrastructuur krijgen een extra hoge veiligheidsnorm. Om tijdig te voldoen aan de veiligheidsnorm moet er nog veel gebeuren. Sommige dijken hebben prioriteit en worden als eerste onderzocht en versterkt. Dat is ook het geval bij de Maasdijk in Oss, tussen Ravenstein en Lith. De Maasdijk hier beschermt de inwoners en bedrijven van Oss én ook ’s-Hertogenbosch en omgeving tegen ernstige overstroming. 

Planning

  • 2018: Start werkplaatsen
  • 2020: Verkenning afgerond
  • 2022: Planuitwerking afgerond
  • 2023: Start uitvoering
  • 2028: Werkzaamheden afgerond 

Partners

Meanderende Maas, verkenning Ravenstein – Lith, is een samenwerkingsverband van 10 verschillende partijen: de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Oss, West Maas en Waal en Wijchen, Natuurmonumenten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Waterschap Aa en Maas is de trekker van de verkenning. Meanderende Maas maakt deel uit van het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 

Deltaprogramma Maas

De plannen voor Ravenstein-Lith maken deel uit van een samenspel van maatregelen om dijken te versterken en de rivier te verruimen langs de Maas in Brabant, Gelderland en Limburg. Dit gaat vele miljarden euro’s kosten. Alle plannen moeten in samenhang worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat in 2050 de waterveiligheid langs de hele rivier op orde is. Meer informatie vindt u op http://www.deltacommissaris.nl/Maas 

Meer informatie?

Zie www.meanderendemaas.nl.