HippoWaterschappen site - Langs de Aa

Hoe ziet het toekomstbeeld van dit gebied eruit? Is het straks mogelijk om langs de hele Aa te wandelen of kanoën? Een toekomstbeeld, kansenkaart en icoonprojecten zijn de opbrengst van een interactief proces voor versteking van het Aa-dal. Betrokken overheden gaan samen met de streek uitvoering geven aan een klimaat robuust en mooier Aa-dal. Zij gaan aan de slag met de zeven benoemde icoonprojecten. Er is daarom geen sprake van een eindproduct maar nadrukkelijk van een start!

De gemeenten in het gebied langs de Aa en waterschap Aa en Maas hebben een ruimtelijke verkenning voor versterking van het Aa-dal opgesteld. Deze verkenning is samen met lokale gebiedspartijen, bewoners en ondernemers opgesteld. Dit toekomstbeeld geeft antwoord op de ruimtelijke opgaven van de toekomst. Hieronder vallen onder andere meer ruimte voor waterberging, verbeterde recreatiemogelijkheden, een antwoord op klimaatverandering en het verhogen van de natuurwaarden langs de Aa. Parallel aan de ruimtelijke verkenning is een visie op het watersysteem opgesteld.

Er is gekozen voor een regionale aanpak, omdat het beekdal van de Aa niet stopt bij de gemeentegrens. Een gemeente overstijgende aanpak is daarnaast ingegeven door de klimaatverandering die op ons afkomt en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Het is daarbij noodzakelijk om integraal en in regionaal verband te zoeken naar oplossingen om te komen tot een balans om zowel de wateroverlast als de verdroging het hoofd te bieden.

Logo Langs de Aa.png

Contact

Het project ‘Langs de Aa’ is geïnitieerd door het waterschap Aa en Maas, AgriFood Capital en de gemeenten Veghel, ’s-Hertogenbosch en Bernheze. De gemeenten Sint-Michielsgestel en Laarbeek denken mee. Aanspreekpunt is Mirja Kits, mkits@aaenmaas.nl(gebiedsregisseur namens de gezamenlijke overheden).

Icoonprojecten

Icoonprojecten.jpg

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld2.jpg

Kansenkaart

Kansenkaart.jpg

Watervisie

Watervisie.jpg