Natte natuurparel Sompen en Zooislagen

De Natte Natuurparel Sompen en Zooislagen bestaat voor een belangrijk deel uit een oude Maasmeander. Hier zijn enkele waardevolle restanten van het vroegere polder- en rivierengebied te vinden. Om dit te behouden moet de natuur natter worden gemaakt.

Het gaat om natuur in een aantal deelgebieden: 

  • Sompen en Zooislagen
  • Hedikhuizensche Maas
  • Haarsteegs wiel
  • gebied rondom Fort Hedikhuizen.

 

Natte Natuurparel Sompen en Zooislagen

Locatie

De Natte Natuurparel Sompen en Zooislagen ligt ten noorden van Haarsteeg in de gemeente Heusden en heeft een oppervlakte van 136 hectare. Kaart Natte Natuurparel Sompen en Zooislagen

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Doel van het project is: de natuur natter maken door het grondwaterpeil plaatselijk te verhogen. Dit wordt bereikt met:

  • Moeras
  • Vochtig schraalland
  • Bloemrijk grasland
  • Dotterbloemhooiland

Maatregelen die worden genomen zijn bijvoorbeeld het dempen van sloten, het verhogen van de waterstanden in de sloten middels de stuwen en het bevloeien van gronden.

Status en planning

Het project Natte Natuurparel Sompen en Zooislagen is voorlopig getemporiseerd.

Contact

 Projectleider: Albert Vrielink, T. (073) 615 82 30, E. avrielink@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners