Aanpak wateroverlast Vlijmen Noord

Ongeveer een jaar geleden startte waterschap Aa en Maas samen met gemeente Heusden met de voorbereiding van het project ‘Maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord’. Inmiddels is aannemer Pennings uit Rosmalen gestart met de uitvoering van het project. Met dit project willen de gemeente Heusden en waterschap Aa en Maas de waterhuishouding in Vlijmen Noord verbeteren. Zo kan wateroverlast in Vlijmen Noord worden voorkomen, ook in de toekomst. Door klimaatveranderingen zal het vaker en harder regenen. Dit water kan nu niet weg. Het watersysteem moet daarom worden aangepast.

Aanpak wateroverlast Vlijmen NoordVoorheen werd het gebied ten noorden van Vlijmen voornamelijk gebruikt voor landbouw. De huidige inrichting van sloten en plassen in de wijk stamt nog uit die tijd. De snelle groei van bebouwing heeft er echter toe geleid dat water in de wijk niet goed kan worden afgevoerd. Bestrating zorgt er bijvoorbeeld voor dat water in de vorm van neerslag niet in de grond kan zakken, maar op straat blijft staan. Dit zorgt voor overlast. Daarnaast kan het water in de smalle sloten niet goed doorstromen. Hierdoor laat de kwaliteit van het water te wensen over.

Locatie

Het betreft de woonwijk gelegen ten noorden van Vlijmen.Aanpak wateroverlast Vlijmen Noord - gebiedskaart

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

In Vlijmen Noord verbreden we de watergangen om meer regenwater te kunnen bergen en een betere doorstroming te krijgen. Daarnaast plaatsen we duikers onder de wegen en verplaatsen we de riool overstort aan de Vijfhoevenlaan. Op verschillende plaatsen zijn hiervoor bomen en struiken verwijderd en waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitskabels en datakabels aangepast. Buurtbewoners is gevraagd mee te denken over de nieuwe inrichting. Vervolgens is het waterschap samen met de gemeente aan de slag gegaan met het plan. Het plan is inmiddels officieel goedgekeurd en de aannemer is gestart met de uitvoering. De planning is om eind 2016 hiermee klaar te zijn.

Kinderen denken mee over invulling waterspeeltuin

In het gebied zetten we openbare ruimte in als waterberging. Aan de Mommersteeg lag bijvoorbeeld een crossbaantje en ruimte om te spelen voor kinderen. Nu is het terrein geschikt gemaakt als opvang voor overtollig water. Maar waar moeten de kinderen dan spelen? Samen met hen dachten we na over deze vraag. Een eerste keuze is gemaakt; in het gebied tussen de Hongerenburgweg en de Marijnenlaan komt een nieuwe waterspeeltuin. De kinderen zijn enthousiast geworden en willen ook graag de rest van het gebied samen met ons ontwerpen. Dat initiatief ontvangen we met open armen!

 

Contact

Assistent-projectleider: Elka Vuteva, (073) 615 6613 / evuteva@aaenmaas.nl

Samenwerkingspartners

Lees meer over

Schoon water Wateroverlast