Renovatie gemaal van Sasse

Het uit 1928 stammende gemaal Van Sasse (rijksmonument) in Grave is grondig gerenoveerd. Voornamelijk in het gemaal zelf hebben flink wat werkzaamheden plaatsgevonden. In juni 2015 werden de werkzaamheden afgerond.

Gemaal van Sasse - Grave

Dankzij een aantal forse aanpassingen en een investering van ruim € 10 miljoen, zorgt het gemaal ook bij ernstig hoge waterstanden voor droge voeten voor de inwoners van het Land van Cuijk en Grave en wordt schade op landbouwgronden voorkomen:

  • Het gemaal heeft een nieuwe fundering en nieuw brugdek gekregen;
  • Er is een enorm scherm voor het gemaal langs geplaatst om doorsijpelend water tegen te gaan;
  • De stenen bovenbouw, rijksmonument, is hersteld;
  • De pompen uit 1968 zijn volledig opgeknapt zodat de capaciteit toeneemt met 20%;
  • De gehele besturing/ bekabeling is vervangen;
  • De dijk tussen het gemaal en de brug over de Maas is versterkt;
  • Er is een vispassage door één van de spuikokers van het gemaal gemaakt;
  • De in- en uitstroom zijn hersteld;
  • De krooshekreiniger is volledig gerenoveerd.

Waarom was de renovatie nodig?

Door de klimaatverandering valt in kortere tijd vaak meer regen. Dan stijgt het waterpeil. Het gemaal in de oude staat was hier niet tegen opgewassen. Vandaar de grootschalige renovatie. De pompen kunnen nu in geval van nood maar liefst 25.000 liter per seconde verpompen! Daarnaast is de hele constructie verstevigd en technisch gezien kan het gemaal weer 50 jaar mee.

De werking van een gemaal

De Maasdijk beschermt duizenden inwoners en bedrijven tegen ernstige overstromingen van de Maas. Diezelfde dijk houdt het achterliggende ‘binnenwater’ ook tegen. Bij gemaal Van Sasse kan dit water gecontroleerd wegstromen, de Maas in. En bij zeer hoge waterstanden op de Maas pompt dit gemaal het water dwars door de Maasdijk heen. Zo wordt voorkomen dat het gebied achter de Maasdijk onder water loopt en schade veroorzaakt aan bedrijven, woningen en landbouwgronden.

De hele streek profiteert

Niet alleen inwoners van Grave profiteren van het gemaal, ook bewoners en bedrijven in het hele Land van Cuijk. Want grote hoeveelheden regenwater en water vanuit de Peel, sloten en beken komen uiteindelijk allemaal in de Raam terecht die bij Grave uitmondt in de Maas.

Gemaal van Sasse - vispassage

Vispassage

De Maasdijk beschermt tegen hoog water, maar vormt ook een onneembare barrière voor vissen die landinwaarts willen zwemmen. Daarom heeft het waterschap hier een vispassage aangelegd, dwars door de dijk heen. Belangrijk ook om de visstand op peil te houden, want zo kunnen vissen, met name in het voorjaar, de paaigronden bereiken en zich voortplanten. Zo gaan waterbeheer en veiligheid samen met een natuurlijke en fraaie leefomgeving voor mens, plant en dier.

Contact

Projectleider: Johannes Boersma, T. 073 615 69 47, E jboersma@aaenmaas.nl.

Dronevlucht gemaal van Sasse

Loading the player
Download bestanden
Dronevlucht gemaal van Sasse
Tijdens de renovatie van gemaal van Sasse in Grave is een vlucht gemaakt met een drone. Bekijk de beelden!