EVZ en beekherstel Snelle Loop

De Snelle Loop ligt op de grens van Laarbeek en Gemert - Bakel. De Snelle Loop (benedenloop) is vanaf de middeleeuwen gekanaliseerd en vermoedelijk volledig gegraven.

Dit gaan we doen

Het plan voor het herstel van de benedenloop van de Snelle Loop heeft een aantal doelen en aandachtspunten:

  • Vissen moeten makkelijker heen en weer kunnen zwemmen in de beek, dus stuwen of andere barrières moeten voor hen passeerbaar worden gemaakt.
  • Er zal meer ruimte voor water moeten komen bij piekaanvoer. Ruim 100 hectare wordt als bergingsgebied ingericht.
  • Binnen het deelgebied Tereijken, een voormalig gehucht, worden de stallen van 3 boerderijen afgebroken en woningen gebouwd. Hierdoor creëert het waterschap ruimte voor beekherstel, natuurontwikkeling en landschapsverfraaiing.
  • De heemkunde wil de Walgraaf, een oude verdedigingslinie langs de Snelle Loop, herstellen. Dit is een belangrijk cultuurhistorisch landschapselement.
  • Naast de waterloop zal het waterschap een fraaie natuurvriendelijke strook inrichten van ongeveer 25 meter.

Contact

Projectleider: Mark Kerkhoff T. (073) 615 82 28 E. mkerkhoff@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners