Deltaplan hoge zandgronden

In actie tegen klimaatverandering
Er dreigt een watertekort te ontstaan op de hoge zandgronden in Zuid-Nederland. Dit komt door de klimaatverandering. Dertien partijen uit de omgeving delen de bezorgdheid hierover en hebben hun handen ineen geslagen: ze werken samen in het project Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ).        

Samenwerking en Organisatie
Het werken aan een klimaatbestendig regionaal watersysteem en ruimtelijke inrichting in Noord-Brabant en Limburg, staat of valt met een goede samenwerking. Hieronder geven de dertien projectpartners aan waarom het zo belangrijk is om in het project Deltaplan Hoge Zandgronden samen te werken. Lees meer

Samen op zoek naar best practices
Een aantal maatregelen tegen droogte worden uitgetest in een pilot projecten. De succesvolle pilots noemen we 'best practices. De voordelen:

  • Overheden en lokale bedrijven werken samen in deze pilots. Zo houden we elkaars belangen goed in het oog.
  • We vergaren kennis over de gebieden en delen de best practices met elkaar.