Deltaplan hoge zandgronden

In actie tegen klimaatverandering
Er dreigt een watertekort te ontstaan op de hoge zandgronden in Zuid-Nederland. Dit komt door de klimaatverandering. Dertien partijen uit de omgeving delen de bezorgdheid hierover en hebben hun handen ineen geslagen: ze werken samen aan het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ).        

Samenwerking en Organisatie
Het werken aan een klimaatbestendig regionaal watersysteem en ruimtelijke inrichting in Noord-Brabant en Limburg, staat of valt met een goede samenwerking. Hieronder geven de dertien projectpartners aan waarom het zo belangrijk is om samen aan het Deltaplan Hoge Zandgronden te werken. Lees meer