Herinrichting Bakelse Aa

Van oorsprong is de Bakelse Aa een kronkelende beek. Door de jaren heen werd de beek echter rechtgetrokken om de snelheid van de waterafvoer te vergroten. Bij veel neerslag en hoge waterstanden veroorzaakte dit problemen benedenstrooms. In droge periodes stroomde het water te snel weg wat met name voor de landbouw nadelig kon zijn. De Bakelse Aa is daarom opnieuw ingericht. De natuur profiteert hier ook van.
Bouwbord, augustus 2014. Foto door waterschap Aa en Maas.
Explosievenonderzoek, augustus 2014. Foto door waterschap Aa en Maas.
Bomenkap langs de Bakelse Aa, september 2014. Foto door waterschap Aa en Maas.
Graven bij de Bereboot, oktober 2014. Foto door Richard van Gaalen.
Graven in het ochtendgloren, november 2014. Foto door waterschap Aa en Maas.
Graven van de nieuwe loop, november 2014. Foto door Richard van Gaalen.
Natuurwerkdag, samen boompjes planten, november 2014.
De hoogwaterstuw in de Bakelse Aa, 3 december 2014. Foto door waterschap Aa en Maas.
De hoogwaterstuw in de Bakelse Aa, 3 december 2014. Foto door waterschap Aa en Maas.
De Bakelse Aa weer als slingerende beek door het landschap, december 2014. Foto door Richard van Gaalen.
Nieuwe hoogwaterstuw in de Bakelse Aa, januari 2015. Foto door waterschap Aa en Maas.
Nieuwe vistrap in de Bakelse Aa, april 2015. Foto door waterschap Aa en Maas.
Nieuwe vistrap in de Bakelse Aa, april 2015. Foto door waterschap Aa en Maas.
Opleverbijeenkomst: de kinderen maken een beslag van potgrond, kleipoeder en bloemzaadjes. Door dit beslag in een balletje te kneden ontstond er een 'seedbomb', juli 2015. Foto door waterschap Aa en Maas.
Kinderen tijdens de opening van de Bakelse Aa, juli 2015. Foto door waterschap Aa en Maas.
Tijdens de opening mochten de kinderen de 'seedbombs' rondom de Bakelse Aa gooien, juli 2015. Foto door waterschap Aa en Maas.

Van de werkzaamheden langs de Bakelse Aa zijn veel foto's gemaakt. Deze kunt u bekijken in de fotocollage. Deze kunt openen door te klikken op de foto van het bouwbord.

Herinrichting Bakelse Aa - Bakelse Aa

Locatie

Het beekdal van de Bakelse Aa ligt ten noordoosten van Helmond. De Bakelse Aa wordt gevormd na samenkomst van de Kaweise Loop, de Vlier en de Oude Aa, en stroomt voordat ze uitmondt in de Zuid-Willemsvaart door het landgoed Bakelse Beemden.

Herinrichting Bakelse Aa - kaart

Maatregelen: dit is gebeurd

Doel van de herinrichting van het beekdal was het langer vasthouden van water. Hierdoor kan wateroverlastĀ  worden voorkomen en is in tijden van droogte voldoende water beschikbaar. De herinrichting heeft ook positieve effecten op de natuur: planten en dieren hebben nu een groter leefgebied en door de aanleg van een ecologische verbindingszone (evz) kunnen zij andere natuurgebieden bereiken. Voor natuurliefhebbers is zo een prachtig natuurgebied ontstaan. Concreet zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Het laten meanderen (laten kronkelen) van de Bakelse Aa
  • De aanleg van een waterbergingsgebied door middel van een hoogwaterstuw en kades
  • De aanleg van poelen, graslanden, bosĀ  en struwelen voor planten en dieren
  • De aanleg van enkele vispassages zodat vissen de beek vrij op kunnen zwemmen
  • Het uitbreiden van een bestaand wandelpad

Herinrichting Bakelse Aa - uitvoering werkzaamheden

Status en planning

Dit project is in de zomer van 2015 afgerond.

Contact

Projectleider: Ingrid Rijkers, T. 073 615 8269, E. irijkers@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners