EVZ Laarakkerse waterleiding

Het Reconstructieplan Peel en Maasvallei heeft een aantal actiepunten ofwel ‘opgaven’ benoemd voor het gebied ten zuiden van Cuijk, tussen de landgoederen in Beers en de Maasheggen. Uniek in dit project is dat de bewoners meebeslissen of en hoe een actiepunt wordt aangepakt.

Wat gaat er gebeuren?

Er is besloten om de verschillende actiepunten uit het reconstructieplan integraal aan te pakken in één project. De opgaven zijn:

  • De realisatie van een ecologische verbindingszone. Grondeigenaren zijn vrij om te bepalen wat men bijdraagt. Denk aan het aanleggen van eenvoudige grasstroken tot het aanleggen van houtwallen, singels en/of hagen. Plan- en aanlegkosten worden vergoed en er is geld beschikbaar voor het langdurig onderhouden (25 jaar) van de landschappelijke beplantingen. Inmiddels zijn er in het gebied door diverse inwoners elementen aangelegd. 
  • Verbetering van de verkavelingsstructuur voor agrariërs en grondeigenaren op vrijwillige basis.
  • De realisatie van een dassencorridor bij Zevenhutten.
  • Compensatie voor het te realiseren Regionaal Bedrijventerrein Laarakker.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Cuijk
  • Provincie Noord-Brabant
  • Agrarische Natuurvereniging Raamvallei
  • ZLTO
  • Brabants Landschap
  • Dassenwerkgroep Brabant